Taboe: Begrippen

De voorbereiding is eenvoudig. Het is voldoende om kaartjes te maken waar telkens één te raden begrip op staat. Dat begrip staat bovenaan op het kaartje. Daaronder komen de Taboe-woorden die de leerlingen zelf bedenken. Vervolgens schrijft elk groepje de Taboe-woorden onder het te raden woord op het kaartje. Dat gaat het beste in een kleine groep van 3 leerlingen zodat iedereen actief bezig is met het verduidelijken van het te raden begrip. Voor het leerproces is het van belang dat de groepjes een gemengde samenstelling hebben van zwakke en sterkere leerlingen zodat leerlingen van elkaar kunnen leren. Als inleiding op een Taboe-opgave kunt u het beste beginnen met een eenvoudig niet-geografisch voorbeeld uit de leefwereld van leerlingen, bijvoorbeeld startend vanuit het begrip ‘pizza’. De leerlingen schrijven vijf woorden op die ze willen gebruiken om iemand die nog nooit een pizza heeft gezien, te verklaren wat het is. Dat zijn dan de Taboe-woorden. Bij pizza bijvoorbeeld: Italiaans, bodem van deeg, tomatensaus, rond voedsel, eten in punten.

Downloads