Ommetjes

Hier zijn verschillende soorten ommetjes te vinden. Bij alle ommetjes is sprake van een docentendeel met een toelichting op doel en aanpak van de opdracht. In het leerlingendeel staat het materiaal dat u na downloaden en uitprinten aan de leerlingen kunt geven. Het leerlingenmateriaal kunt u aanpassen aan uw eigen schoolsituatie.