Colofon

Auteurs

De auteurs van de serie ‘Leren denken met aardrijkskunde’ zijn Leon Vankan en Joop van der Schee.

  • Leon Vankan was lerarenopleider aardrijkskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij promoveerde op een proefschrift over het ontwerpen van omgevingsonderwijs. Leon nam het initiatief om de Engelse methode Thinking Through Geography in Nederland te introduceren.
  • Joop van der Schee is emeritus hoogleraar onderwijsgeografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde op een proefschrift over kaartanalyse van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Meer info over Joop is te vinden op joop.vdschee.nl.

Uitgever

‘Leren denken met aardrijkskunde’ is een uitgave van de Stichting Omgeving en Educatie. De Stichting valt onder de ANBI regels van de overheid en heeft een jaarverslag.

Design

Deze website is ontwikkeld door Usecue B.V. Amsterdam.
 

Contact

Deze website is in ontwikkeling. Wij leren graag van uw opmerkingen. Voor vragen en opmerkingen mail joop@vdschee.nl.

Copyrights en Privacy