Welk woord weg: Begrippen

Een WWW-opdracht is een speelse werkvorm die u aan het begin van een lessenreeks als introductie kunt gebruiken om de motivatie te verhogen, door aan te knopen bij reeds bekende elementen. Een WWW-opdracht kan ook ingezet worden om reeds opgedane kennis verder te verdiepen. De betekenis van begrippen wordt dan verder uitgewerkt door het formuleren van begripsdefinities en het maken van begrippennetwerken waarin de relaties tussen de betreffende begrippen zichtbaar worden gemaakt. Maar ook aan het eind van een lessenreeks kan een WWW-opdracht van nut zijn om de opgedane kennis te toetsen en in herinnering te brengen.

Downloads