Kaartbeeld

De ervaring leert dat leerlingen enthousiast met deze opdracht om zelf een kaart te tekenen aan de slag gaan. Ze vinden de opdracht leuk en nuttig omdat ze het een goede manier vinden om samen aan het denken te worden gezet terwijl ze niet op hun stoel hoeven te blijven zitten.

Wie zelf een kaart van een gebied moet tekenen, zoals in deze opdracht, gaat zich beter afvragen waar wat gelokaliseerd is, waarom dat zo is en wat hoofd- en bijzaken zijn. Zo ontstaat meer inzicht in een gebied en wordt het geografisch denken versterkt. Leerlingen trainen met deze opdracht niet alleen kaartlezen en kaartproductie, maar leren ook het geografische verhaal van het gebied op de kaart.

Downloads