Fotodomino

Aardrijkskunde is je verwonderen over wat er allemaal om je heen te zien is. Aardrijkskunde is ook oog krijgen voor overkomsten en verschillen en leren begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dit fotodomino over water traint leerlingen daarin.

  • Fotodomino sluit goed aan bij het thema water dat in verschillende leerjaren en schooltypen bij aardrijkskunde aan de orde komt.
  • Fotodomino is geschikt voor alle leeftijden. Afhankelijk van de gekozen informatie wordt een fotodomino-opdracht moeilijker of gemakkelijk en is daarmee meer of minder geschikt voor jonge of oudere leerlingen.
  • Fotodomino bestaat uit een docentendeel en een leerlingendeel en kost circa een uur lestijd.

Downloads