Kaart- en atlasdomino

Aardrijkskunde is je verwonderen over de wereld om je heen en leren begrijpen hoe die wereld in elkaar zit. Daarbij is het handig om gebruik te maken van kaarten en atlassen, want locatie doet er toe. Kaart- en atlasdomino traint leerlingen in hoe je informatie over plaatsten en gebieden snel kunt vinden.

  • Kaart- en atlasdomino sluit goed aan bij het thema kaartvaardigheden dat in verschillende leerjaren en schooltypen bij aardrijkskunde aan de orde komt.
  • Kaart- en atlasdomino is geschikt voor alle leeftijden. Afhankelijk van de gekozen informatie wordt een domino-opdracht moeilijker of gemakkelijk en is daarmee meer of minder geschikt voor jonge of oudere leerlingen.
  • Kaart- en atlasdomino bestaat uit een docentendeel en een leerlingendeel en kost afhankelijk van de kaartvaardigheden van de leerlingen een half uur of een uur lestijd.

Downloads