Begrippendomino

Aardrijkskunde is je verwonderen over de wereld om je heen en leren begrijpen hoe die wereld in elkaar zit. Daarbij is het handig om gebruik te maken van begrippen, geografische vaktaal. Dit begrippendomino over het thema ‘ontwikkeling’ traint leerlingen daarin.

  • Begrippendomino sluit goed aan bij het thema ontwikkeling dat in verschillende leerjaren en schooltypen bij aardrijkskunde aan de orde komt.
  • Begrippendomino is geschikt voor alle leeftijden. Afhankelijk van de gekozen informatie wordt een begrippendomino-opdracht moeilijker of gemakkelijk en is daarmee meer of minder geschikt voor jonge of oudere leerlingen.
  • Begrippendomino bestaat uit een docentendeel en een leerlingendeel en kost circa een half uur lestijd.

Downloads